KOORDYNATORZY PROGRAMU NAUKOWEGO

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Prof. dr hab. n. med. Jan Maciej ZauchaPATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
PATRONAT MEDIALNY
INFARMAORGANIZATOR


 

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021, poz. 1977 z późn. zm.)