Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej, które odbędzie się w dniu 20.04.2023 r. w godzinach 16.00-18.00 w hotelu The Bridge przy Placu Katedralnym 8 we Wrocławiu.
 
PROGRAM SPOTKANIA
 
16.00-16.05
Powitanie
16.05-16.30
Dr med. Grzegorz Charliński
Czynniki prognostyczne i charakterystyka kliniczna niewydzielającego szpiczaka plazmocytowego – doświadczenia Polskiej Grupy Szpiczakowej

Czynniki prognostyczne amyloidozy łańcuchów lekkich serca w III i IV stopniu zaawansowania klinicznego wg Mayo
16.30-16.40
Prof. dr hab. Maria Bieniaszewska
Zespół POEMS dotychczasowe obserwacje i spojrzenie w przyszłość
16.40-16.50
Prof. dr hab. Iwona Hus
Pozaszpikowa lokalizacja nowotworu chorych na szpiczaka plazmocytowego z t(4;14) i t(14;16) – retrospektywna analiza PGSz
16.50-17.05
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Prof. dr hab. Tomasz Wróbel
Analiza skuteczności leczenia podtrzymującego lenalidomidem u chorych leczonych wg programu Dara-VTD.; wieloośrodkowe badanie PGSz
17.05-17.20
Dr hab. Paweł Robak
Ocena skuteczności schematu KRD u chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego leczonych ramach programu lekowego w Polsce. Retrospektywne badanie obserwacyjne
17.20-17.35
Dr hab. Irena Misiewicz-Krzemińska
Białko gankyrina jako modulator odpowiedzi na leki przeciwszpiczakowe
17.35-17.55
Prof. dr hab. Artur Jurczyszyn
“GAME CHANGER” in MULTIPLE MYELOMA
17.55-18.00
Zamknięcie spotkania
Dyskusja (5 min.) przewidziana po każdej prezentacji


 

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021, poz. 1977 z późn. zm.)